Deelnemen

De Digitale Collectie is de nationale aggregator van Nederland. Een unieke verzameling van data uit archieven, bibliotheken en musea stelt eindgebruikers in staat applicaties te bouwen en verbanden te leggen tussen afzonderlijke collecties. Door aansluiting te zoeken bij de Digitale Collectie krijg je toegang tot de expertise van het netwerk op het gebied van Linked Open Data, metadata standaarden en auteursrecht. Ook kan je data vanaf de Digitale Collectie worden gedistribueerd naar internationale aggregators, zoals Europeana, de grootste cultureel erfgoed portaal in Europa.

Afhankelijk van onder welk domein je instelling valt kun je contact opnemen met de domeincoördinatoren die je kunnen informeren over, en assisteren bij het aansluiten van je collectie op de Digitale Collectie.