Domeincoördinatoren

Afhankelijk van onder welk domein je instelling valt kun je contact opnemen met onderstaande domeincoördinatoren die je kunnen informeren over, en assisteren bij het aansluiten van je collectie op de Digitale Collectie.

BibliothekenRoosmarijndeGroot
Roosmarijn de Groot is domeincoördinator bibliotheken, werkzaam bij de Koninklijke Bibliotheek. Digitale bibliotheekcollecties kun je bij Roosmarijn aanmelden. Vervolgens adviseert zij over de route voor aansluiting van collecties op het landelijke netwerk (via Delpher) en beantwoordt zij klantvragen van afnemers van geaggregeerde data. Ook plannen voor digitalisering van collecties zijn van harte welkom. We geven graag advies over hoe aansluiting op landelijke infrastructuur al bij planvorming kan worden meegenomen en denken graag mee over mogelijkheden voor samenwerking en financiering.

E: roosmarijn.degroot@kb.nl
T: 070 – 314 02 82

Musearsz_hschraven
Hans Schraven is  domeincoördinator museumcollecties, archeologisch en gebouwd erfgoed. Hij is werkzaam bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Hans kan helpen je collecties op te nemen in de Digitale Museale Collectie Nederland (DiMCoN) en via dat portaal aan te laten sluiten bij andere aggregatoren, zoals Digitale Collectie.

E: h.schraven@cultureelerfgoed.nl
T:  033 – 421 72 57

Archieven en Audiovisuele collecties
Tim Manders is domeincoördinator audiovisuele collecties en archieven. Deze collecties kunnen een klein onderdeel uitmaken van de totale collectie van een instelling. Tim werkt bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en kan adviseren over de route voor aansluiting van collecties op Digitale Collectie, bijvoorbeeld via EUscreen en is beschikbaar voor vragen van zowel leveranciers als afnemers van geaggregeerde data.

E: tmanders@beeldengeluid.nl
T: 035 – 677 23 89