Over Digitale Collectie

Landelijke infrastructuur
Het project Digitale Collectie is per juni 2015 voortgezet als onderdeel van het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE). Zo blijft de Digitale Collectie voorzien in een landelijke infrastructuur voor het toegankelijk maken van data over cultuur-historische objecten. Als basis hiervoor dient de infrastructuur die eerder is opgezet voor het project.

Verrijken eigen collectie
Digitale Collectie biedt Nederlandse erfgoedinstellingen de infrastructuur in de vorm van een Nationale Aggregator om hun gedigitaliseerde collecties toegankelijk te maken. De erfgoedinstellingen blijven zelf verantwoordelijk voor de digitalisering en de online presentatie. De aggregator biedt hen evenwel een duidelijke standaard voor de aansluiting van hun digitale collecties op andere nationale en internationale diensten en voorzieningen, binnen én buiten de erfgoedsector.

Aanpak project ‘Digitale Collectie’
Digitale Collectie is continue bezig nieuwe digitale erfgoedcollecties aan te sluiten, maar wil ook bestaande collecties uitbreiden. Door middel van onder andere informatiebijeenkomsten wordt het erfgoedveld op de hoogte gebracht van de mogelijkheden van de Digitale Collectie. Ook worden via het project technische en organisatorische randvoorwaarden geregeld voor het digitaal ontsluiten van collecties. Voor een advies op maat over de aansluiting van je collectie kun je contact opnemen met één van onze domeincoördinatoren.

Consortium
Digitale Collectie is een consortium van  vier nationale instellingen die elk een erfgoeddomein vertegenwoordigen:

Daarnaast is Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) de kennis- en expertisepartner binnen het project. Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid is penvoerder van Digitale Collectie.