Afbeelding: Roof van Europa, anoniem 1550 (Rijksmuseum) – PDM 1.0

 

Over Digitale Collectie

Digitale Collectie brengt de digitale erfgoedcollecties van Nederland op één plek samen. Deze collecties kunnen vervolgens weer gebruikt worden in diverse toepassingen. Tevens vergroot Digitale Collectie de internationale zichtbaarheid van Nederlands erfgoed door collecties door te zetten naar Europeana.

Landelijke infrastructuur
Het project Digitale Collectie wordt per juni 2015 voortgezet als onderdeel van het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE). Zo blijft de Digitale Collectie voorzien in een landelijke infrastructuur voor het ontsluiten van informatie over digitale objecten. Als basis hiervoor dient de infrastructuur die eerder is opgezet voor het project. Voor de verschillende erfgoed domeinen worden zogeheten ‘aggregatoren’ aangewezen die voor de instellingen binnen dat domein de makkelijkste route zijn om de collectie te laten ontsluiten. Aggregatoren vervullen de rol van digitale knooppunten voor informatie en links naar digitale objecten.

Verrijken eigen collectie
Digitale Collectie biedt Nederlandse erfgoedinstellingen de infrastructuur in de vorm van een Nationale Aggregator om hun gedigitaliseerde collecties toegankelijk te maken. De erfgoedinstellingen blijven zelf verantwoordelijk voor de digitalisering en de online presentatie. De aggregator biedt hen evenwel een duidelijke standaard voor de aansluiting van hun digitale collecties op andere nationale en internationale diensten en voorzieningen, binnen én buiten de erfgoedsector.

Aansluiting bij Europeana
Het gaat goed met Europeana. De Europese portal biedt toegang tot meer dan 25 miljoen gedigitaliseerde boeken, kaarten, foto’s, video’s, schilderijen en muziek. Ook politieke aandacht voor Europeana ontbreekt niet. In januari 2011 riep het ‘Comité des Sages’ de Europese Commissie op tot een ‘Nieuwe Renaissance‘ door het culturele erfgoed van Europa online op Europeana beschikbaar te maken. Zoals te lezen is in de richt Europeana zich ook op verspreiden van kennis over het ontsluiten van collecties en het betrekken van gebruikers. Zo is het al mogelijk de eigen collectie verrijkt met die van andere instellingen te laten zien op de de eigen website via een apart koppelpunt de . Ook organiseert Europeana om nieuwe toepassingen te ontwikkelen.

Aanpak project ‘Digitale Collectie’
Digitale Collectie wil in de komende periode nieuwe digitale erfgoedcollecties aansluiten, maar ook bestaande collecties uitbreiden. Door middel van onder andere informatiebijeenkomsten wordt het erfgoedveld op de hoogte gebracht van de mogelijkheden van de Digitale Collectie. Ook worden via het project technische en organisatorische randvoorwaarden geregeld voor het digitaal ontsluiten van collecties. Partners in het project zijn het kenniscentrum Digitaal Erfgoed Nederland, het Nationaal Archief, de Koninklijke Bibliotheek, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.

Stroomschema Digitale Collectie

Meer informatie