Afbeelding: A. Peter, Botanische Wandtafeln (Academisch Erfgoed)

 

Deelnemen

Dus je bent geïnteresseerd in deelname aan de Digitale Collectie? Heel mooi! Hoe meer het data-aanbod van de Digitale Collectie groeit, hoe meer en diversere content er ter beschikking staat van de eindgebruikers van deze portal. Voor je collectie betekent aansluiting een verrijking met data uit andere Nederlandse, maar ook internationale instellingen. Deelname aan de Digitale Collectie maakt ook aansluiting op Europeana mogelijk, de grote Europese portal voor cultureel erfgoed.

Onder casestudies vind je interviews met medewerkers van instellingen die je al voor gingen bij het aansluiten van hun collectie op de Digitale Collectie.

In de procesomschrijving lees je algemene informatie over de noodzakelijke stappen en de voorwaarden waaraan je collectie moet voldoen. Verdere details kun je bespreken met de domeincoördinator van het relevante domein.