Consortium

Digitale Collectie is een consortium van  vier nationale instellingen die elk een erfgoeddomein vertegenwoordigen:

Nationaal Archief (domeinaggregator voor archieven)
Koninklijke Bibliotheek (domeinaggregator voor bibliotheken)
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (domeinaggregator voor roerend en onroerend erfgoed)
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (domeinaggregator voor audiovisuele collecties)

Daarnaast is Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) de kennis- en expertisepartner binnen het project.
Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid is penvoerder van Digitale Collectie.